Organisation, metode og videnskabsteori

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Faget giver dig et godt afsæt for at arbejde med kultur og udvikling i organisationer. Du lærer at designe en organisationsanalyse, at identificere behov for udvikling i organisationen og at arbejde professionelt med forandringsprocesser. 

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Organisationskultur
 • Organisationsforandring og udvikling
 • Beslutningsteori
 • Ledelse 
 • Læring
 • Kommunikation
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskabelig metode

Dit udbytte

Med faget får du: 

 • viden om forskellige teoretiske perspektiver på organisationer, så du kan vurdere organisationens indre struktur og dennes betydning for individ, organisation og samfund
 • viden om og evnen til at kunne diskutere, hvordan organisationskultur har betydning for organisationer og ledelse
 • forståelse for - i et videnskabsteoretisk perspektiv - at vurdere organisationsteorier og samfundsvidenskabelige metoders anvendelighed i forhold til praktiske problemstillinger og egen ledelse

Eksamen og ECTS

'Organisation, metode og videnskabsteori' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Organisation, metode og videnskabsteori' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej