Formuerådgivning

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'formuerådgivning' får du forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Du får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.

Du får kompetencer til at give dine formuende privatkunder økonomisk overblik, så de er i stand til at træffe et oplyst valg omkring deres formue.

Indhold

 • Segmenteringsmodeller og kundeprofiler
 • Muligheder for investering i aktiver og pension, samt for finansiering af fast ejendom
 • Finansielle investeringsprodukter inden for kategorierne "grøn" og "gul"
 • Regler om bl.a. investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkunder
 • Arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension og skattemæssige konsekvenser heraf
 • Viden om forsikringsordninger, som har indflydelse på kundens formueforhold

Udbytte

Når du er færdig med 'formuerådgivning' kan du;

 • afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
 • rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
 • redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
 • rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
 • redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
 • redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
 • redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
 • rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
 • rådgive om muligheder for placering af den næste krones indtjening (marginalbetragtning), herunder valg mellem afdrag af gæld eller opsparing i andre aktiver
 • rådgive omkring pensionsplanlægning i kombination med forskellige skattemiljøer
 • rådgive om nedsparring af formue, herunder optimering af pensionsudbetaling under hensyntagen til samspilsproblematikker mellem private og offentlige ydelser

Eksamen og ECTS

'Formuerådgivning' afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på en case-opgave. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Formuerådgivning' er et fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgiving. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Formuerådgivning

Startdato: 19-03-2020

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)