Den finansielle sektor i fremtiden

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'den finansielle sektor i fremtiden' får du viden om aktuelle juridiske tendenser, som har indflydelse på den praksisnære rådgivning. Du får også viden om den aktuelle socio-/demografiske udvikling i samfundet, og hvordan denne udvikling påvirker den finansielle sektor.

Gå direkte til tilmelding

Vi arbejder med den digitale disruption, som den finansielle sektor løbende er udsat for. Du vil blive klogere på begreber som crowdfunding, blockchain, FinTech, digital innovation, deleøkonomi samt automatisering af beslutningsprocesser. 

Indhold

  • Fremtidige reguleringer, både økonomiske og juridiske, der påvirker den finansielle sektor, særligt reguleringer med relation til kunderådgivning 
  • Udviklingen inden for FinTech, herunder trends og digital disruption
  • Den demografiske udviklings praksisnære påvirkning af den finansielle sektor
  • Krav og regelsæt inden for compliance med direkte indflydelse på kunderådgivningen

Udbytte

Når du har taget faget ’den finansielle sektor i fremtiden’, kan du

  • analysere og vurdere anvendelsen af compliance i en praksisnær kontekst
  • vurdere og analysere konsekvenserne for kunderne ved implementeringen af nye teknologiske tiltag
  • vurdere forskellige demografiske, regulatoriske og teknologiske fremtidsudsigter i relation til udviklingsopgaver inden for den finansielle sektor

Eksamen og ECTS

’Den finansielle sektor i fremtiden' afsluttes med en mundtlig eksamen, på baggrund af en synopsis. Faget giver 5 ECTS-point

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Den finansielle sektor i fremtiden' er et valgfag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej