Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgiving er en 2-årig deltidsuddannelse, på bachelorniveau. Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (finansiel rådgivning), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (Financial Advisor).

Uddannelsen består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt. Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

Obligatoriske fag

Valgfag

Valgfag skal udgøre 5 ECTS-point, som kan vælges frit fra den merkantile diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser, fx diplomuddannelsen i vurdering eller diplomuddannelsen i i ledelse.

På diplom i finansiel rådgivning udbyder vi følgende valgfag:

Andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse:

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning