Praktiske oplysninger

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Tid og sted

Undervisningen foregår som dagsundervisning på

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej 104
8260 Viby J.

Pris 

Der betales pr. fag. Prisen er 6.600 kr. for fag på 5 ECTS-point og 13.200 kr. for fag på 10 ECTS-point. Prisen er inklusiv fuld forplejning. Der tages forbehold for prisændringer.

Dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Fjernundervisning via smartlearning.dk

Du har mulighed for at tage udvalgte fag som fjernundervisning. Se mere på www.smartlearning.dk

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her