Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Optimer din rådgivning og skab langvarige kunderelationer

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er en unik deltidsuddannelse med fokus på kunderådgivning i den finansielle sektor. Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme.

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver. Du lærer at optimere din kunderådgivning, så du kan yde optimal rådgivning over for din kundeportefølje og skabe langvarige relationer.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Bliv en endnu bedre kunderådgiver

Uddannelsen er udviklet i nært samarbejde med de større pengeinstitutter i Danmark, så du er sikret brancherelevant viden og efterspurgte kompetencer.

I løbet af uddannelsen får du bl.a.

  • værktøjer til at skabe et godt, langvarigt samspil med den private kunde
  • forståelse for relevante skatteregler og betydningen af familie- og arveret
  • viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg
  • viden om finansiering og investering med henblik på helhedsorienteret rådgivning til formuende privatkunder
  • viden om rådgivning af mindre erhvervsdrivende 
  • redskaber til at give privatkunden et økonomisk overblik, så kunden er i stand til at træffe et oplyst valg omkring sin formue

Det handler med andre ord om, hvordan vi fremover bliver bedre til helhedsorienteret rådgivning af formuende privatkunder.

— Dorte Ostenfeldt, senior HR-udviklingskonsulent i Jyske Bank

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i finansiel rådgivning bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra den finansielle sektor, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at anvende komplekse teorier og modeller direkte i dit arbejde med kunderådgivningen. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og netværke med andre rådgivere, da dine medstuderende også kommer fra den finansielle sektor.

Diplomuddannelse på niveau med HD 2. del

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse. 

Har du brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej