Projektledelse

Diplomuddannelsen i e-handel

Det er formålet, at du som studerende tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af de opgaver, du har som projektleder eller projektdeltager.

Faget giver dig et teoretisk grundlag for arbejdet som projektleder eller projektdeltager. På faget udvikler du dine kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter og til at forstå og anvende projekter som dynamiske, integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation.   

Fagets indhold

 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektledelsesværktøjer
 • Kommunikations strategi og planer
 • Projektstyring og opfølgning

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • udviklingsorienteret definering af projekter og projektlederens muligheder for tilpasninger og justeringer.
 • professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode i relation til planlægning af og opfølgning på projekter.
 • projekters interessenter, kommunikation til og håndtering af interessenternes indflydelse, samt kan reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og udvælge relevante projektledelsesværktøjer i forhold til virksomhedens situation.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder teorier i forhold til analyse af interessenterne og udarbejdelse af kommunikationsplaner.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger, herunder projekters budgetter, risici og milepæle.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i relation til gennemførelse af projekter.
 • selvstændig indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til projektledelse og projektstyring.
 • udvikle egen praksis og reflektere over valg af projektledelsesmodel, implementering af projektet og løbende tilpasse planer.

Eksamen og ECTS

'Projektledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.