Digital forretningsforståelse

Diplomuddannelsen i e-handel

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis og udvikler en forståelse for, hvorledes virksomheder benytter digitale forretningsmodeller, samt forståelse for deres online/offline værdikæde.

Du opnår et 360° perspektiv på virksomheden, fra indkøb til levering af solgte varer og frem til den videre opfølgning. Faget gør dig i stand til at sætte værdiskabelsen op mod kunderelationer og analysere dette i et holistisk perspektiv.

Faget giver dermed dig mulighed for at analysere komplekse digitale forretningsstrategier og konkurrencesituationer samt at viderekommunikere resultatet til beslutningstagere.

Faget indhold

 • Virksomheders brud af digitale forretningsmodeller
 • Online/offline værdikæde
 • Værdiskabelse kontra kunderelationen
 • Analyse af komplekse digitale forretningsstrategier og konkurrencesituationer
 • Kunderettigheder i relation til e-handel

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • Gængse digitale forretningsmodeller inden for e-handel.
 • Udviklingsorienteret brug af værktøjer, processer og elementer som indgår i strategiske e-handelsløsninger.
 • Praksis, anvendt teori og metode, samt kan reflektere over praksis inden for digitale forretningsmodeller og deres anvendelse.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • anvende metoder og redskaber og mestre værktøjer og modeller til analyse af virksomhedens digitale forretningsmodel.
 • anvende metoder og redskaber og mestre analyse og afdækning af en virksomheds digitale forretningsmodel og værdikæde, både online som offline.
 • vurdere og begrunde valg af leverandører som indgår i en virksomheds digitale værdikæde og afdække deres indvirkning på en virksomheds konkurrenceparametre på et praksisnært og teoretisk niveau.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger i relation til værdikæden og forståelsen af en virksomheds digitale forretning baseret på et analytisk grundlag.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • selvstændigt tilegne sig ny viden om trends inden for digitalisering af forretninger og e-handel til udvikling af egen praksis.
 • udvikle egen praksis inden for digital forretningsforståelse og kan i relation hertil håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
 • selvstændigt deltage i faglige og tværfaglige teams og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til virksomhedens digitale forretningsmodel.

Eksamen og ECTS

'Digital forretningsforståelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.