Den digitale kunderejse

Diplomuddannelsen i e-handel

På valgfaget 'den digitale kunderejse' får du viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis inden for customer experience. Derved lærer du at analysere, kortlægge og designe kundeoplevelsen på baggrund af en e-handelsvirksomheds strategi.  

Faget indhold

 • Customer experience management (CEM)
 • Kunderejsen online og offline
 • Kundeoplevelsen

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • customer experience management (CEM) som disciplin og planlægningsværktøj.
 • udviklingsorienteret teorier og metoder til analyse af kompleksiteten af kunderejsen online og offline.
 • anvendelsen af analyser i forhold til den digitale forretning og kan reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdere og identificere kunderejsen på et praksisnært og teoretisk niveau.
 • vurdere og identificere udfordringer for virksomheden i forhold til at designe og levere en unik kundeoplevelse.
 • mestre værktøjer og metoder til at arbejde med CEM.
 • på et praksisnært og teoretisk niveau at kunne vurdere og identificere relevante indsatser som skal forbedre kundeoplevelsen og derigennem styrke loyaliteten fra kunde til virksomhed.
 • kan anvende metoder og redskaber og mestre relevante researchmetoder til at forstå og identificere brugeroplevelsen i forskellige touchpoints og gennem hele servicen.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • Indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til den digitale forretning og med fokus på optimering af kundeforløb.
 • udvikle egen praksis og reflektere over egne kompetencer med fokus på CEM for at designe relevante oplevelser.
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i relation til E-handel og kunderejsen.

Eksamen og ECTS

Valgfaget 'Den digitale kunderejse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.