Dataanalyse

Diplomuddannelsen i e-handel

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at indsamle, analysere, konkludere, afrapportere og handle på baggrund af data. Målet er, at den studerende kan udvikle egne løsninger for forretningsstrategisk anvendelse af brugerdata. 

Fagets indhold

 • Indsamling af data
 • Analyse af data
 • Konklusion og afrapportering af data
 • Forretningsstrategisk anvendelse af brugerdata

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • Udviklingsorienteret brug af webanalyse, business intelligence og brugerdata.
 • Mulighederne for adfærdsbaseret bruger-indsigt ud fra website-data og andre tilgængelige bruger-data og kan reflektere over disse.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge tilgængelige data, og i hvilken sammenhæng disse data kan benyttes og er nyttige.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til at formidle rapporter med udgangspunkt i en virksomheds forretningsmæssige mål og dertil relaterede data.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til at anvende og udvælge en virksomheds relevante datagrundlag til at opstille data-drevne handlingsplaner.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og begrunde valg af handlingsplaner for samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • deltage selvstændigt i tilrettelæggelsen og optimeringen af en virksomheds digitale forretning gennem brug af webstatistik, brugertests og anden tilgængelig data.
 • indgå selvstændig i et fagligt og tværfagligt samarbejde om at analysere, anvende og udvikle forretningen på baggrund af data.
 • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet.

Eksamen og ECTS

'Dataanalyse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.