Customer experience

Diplomuddannelsen i e-handel

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis og derigennem udvikler forståelse for, på baggrund af en e-handelsvirksomheds strategi, at kunne analysere, kortlægge og designe kundeoplevelsen.  

Faget indhold

 • Customer experience management (CEM)
 • Kunderejsen online og offline
 • Kundeoplevelsen

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • customer experience management (CEM) som disciplin og planlægningsværktøj.
 • udviklingsorienteret teorier og metoder til analyse af kompleksiteten af kunderejsen online og offline.
 • anvendelsen af analyser i forhold til den digitale forretning og kan reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • vurdere og identificere kunderejsen på et praksisnært og teoretisk niveau.
 • vurdere og identificere udfordringer for virksomheden i forhold til at designe og levere en unik kundeoplevelse.
 • mestre værktøjer og metoder til at arbejde med CEM.
 • på et praksisnært og teoretisk niveau at kunne vurdere og identificere relevante indsatser som skal forbedre kundeoplevelsen og derigennem styrke loyaliteten fra kunde til virksomhed.
 • kan anvende metoder og redskaber og mestre relevante researchmetoder til at forstå og identificere brugeroplevelsen i forskellige touchpoints og gennem hele servicen.

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • Indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til den digitale forretning og med fokus på optimering af kundeforløb.
 • udvikle egen praksis og reflektere over egne kompetencer med fokus på CEM for at designe relevante oplevelser.
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i relation til E-handel og kunderejsen.

Eksamen og ECTS

'Customer experience' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.