Advanced digital marketing

Diplomuddannelsen i e-handel

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at forestå og tage del i analyse, planlægning og praktisk anvendelse af digital marketing. Dette inkluderer analyse og vurdering af markedspotentialet, udvikling af digitale markedsføringsstrategier, planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter samt måling og optimering af den digitale marketing. Du skal gennem refleksion over teori og praksis udvikle forståelse for begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring. 

Fagets indhold

 • Markedspotentiale
 • Udvikling af digitale markedsføringsstrategier
 • Planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter
 • Måling og optimering på den digitale marketing

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at du har viden om og forståelse af

 • avancerede digitale marketingbegreber samt marketing funktionens typiske rolle i forhold til virksomhedens digitale markedsføring.
 • dataindsamlingsmetoder i relation til arbejdet med markedsanalyse og effektmåling af markedsføringen.
 • praksis, anvendt teori og metode samt kan reflektere over praksis inden for digital marketing og anvendelsen af teori og metode.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at

 • anvende metoder og redskaber inden for digital marketing og mestre de færdigheder som knytter sig til beskæftigelsen inden for digital marketing.
 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af statistik og brugertest.
 • vurdere og begrunde behov for samt mestre udarbejdelse af annonce- og reklamekampagner i digitale medier.
 • opstille mål, samt vurdere, anvende og behandle nøgletal, data og statistikker og på baggrund af dette uddrage konsekvenserne for markedsføringsindsatsen med henblik på at optimere potentialet for salg af virksomhedens produkter og ydelser online.
 • mestre værktøjer til at planlægge digital markedsføring og relatere markedsføringsplanen til virksomhedens idé og overordnede strategier kan mestre anvendelse af webstatistik og brugertests til at tilrettelægge og optimere den digitale markedsføringsindsats, herunder udvikle kravspecifikation og indhente tilbud.
 • anvende og vurdere centrale metoder og mestre værktøjer til at planlægge arbejdet med optimering af webshoppen i forhold til forbedringer af UX og brugervenligheden samt formidle problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere blandt andet med henblik på udarbejdelse af kravspecifikation samt indhente tilbud på løsning af opgaven 

Kompetencer
Det er målet, at du kan

 • håndtere komplekse udviklingsopgaver i forbindelse med avanceret digital markedsføring og udvikling af den digitale strategi med udgangspunkt i virksomhedens situation og med inddragelse af relevante interessenter.
 • deltage selvstændigt i tværgående teams i forbindelse med virksomhedens arbejde med digital markedsføring.
 • udvikle egen praksis inden for digital marketing.

Eksamen og ECTS

'Advanced digital marketing' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.