Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i e-handel

Diplomuddannelsen i e-handel er en 2-årig deltidsuddannelse, på bachelorniveau.

Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (e-handel), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (E-commerce management).

Alle fra Vertica er nødt til at have en god digital forståelse, et indblik i, hvordan den digitale verden udvikler sig, og besidde evnen til at forstå en forretning og koble den til de digitale muligheder. Her spiller en digital nysgerrighed og konstant opdatering på såvel mulighederne som ens egne kompetencer en vigtig rolle.

— Troels Riisbrinch Underlinen, partner, Vertica

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt. Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

Obligatoriske fag

Valgfag

På diplomuddannelsen i e-handel anbefaler vi følgende valgfag:

Du kan også vælge andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse, fx:

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning