Videnskabsteori og metode

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Videnskabsteori og metode er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen. Det giver en baggrund for at kunne sætte de nyeste udviklinger i perspektiv; både historisk og filosofisk. Vi arbejder med hvordan paradigmeskift påvirker måden, vi forholder os til alle aspekter af menneskelig interaktion.

Gå direkte til tilmelding

Videnskabsteori og metode danner baggrund for research og analyser af høj kvalitet. Vi afsøger forskningsmæssige positioner og problemstillinger og får et nyt perspektiv på den digitale udvikling, vi ser lige nu.

Indhold

  • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetode
  • Positivisme
  • Socialkonstruktivisme
  • Fænomenologi
  • Hermeneutik
  • Paradigmer og paradigmeskift

Udbytte

Med 'videnskabsteori og metode' får du kompetencer til at:

  • have alternative perspektiver på at lave brugerundersøgelser af høj kvalitet
  • reflektere på et højt abstraktionsniveau
  • udfordre din egen position og faglighed
  • udfordre din organisation på måden, I arbejder med data og research

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. 'Videnskabsteori og metode' udgør 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Videnskabsteori og metode' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej