Digital projektledelse

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Med faget 'digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces.

Vi arbejder både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og du lærer at arbejde med at igangsætte og drive en iterativ projektproces i praksis. 

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Agil rolle- og ansvarsfordeling
 • Involvering af kunde eller andre interessenter
 • Værktøjer såsom timeboxing og opgave-prioritering
 • Strukturering af iterative projektprocesser
 • Udarbejdelse og brug af kravspecifikation og user stories
 • Risikostyring i agile projekter

Udbytte

Med 'digital projektledelse' får du kompetencer til at:

 • optimere en projektproces i projekter med mange ubekendte
 • estimere digitale produkter
 • holde tid og budget på et projekt – uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • sætte de bedste teams
 • opbygge og gennemføre et projekt i tæt samarbejde med en kunde

Din underviser

Underviseren på faget er certificeret Practitioner i AgilePM, som er udviklet under DSDM Consortium, en af verdens førende sammenslutninger inden for Agile.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. 'Digital projektledelse' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Digital projektledelse' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej