Content marketing

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Uden indhold er din virksomhed usynlig online. I 'content marketing' lærer du, hvordan du bruger indhold til at få kunderne til at opdage dig og blive hængende.

Gå direkte til tilmelding

Du lærer metoder til at skabe effektivt indhold, og hvordan det påvirker SEO og brugeroplevelsen.  Du går fra faget med redskaber til at analysere og vurdere eksisterende indhold og selv skrive og skabe nyt.

Indhold

  • Content i sammenhæng med SEO for b2b og b2c
  • Forståelse af målgrupper
  • Digital storytelling og virkemidler
  • Formidling og forståelse af paid, owned og earned media
  • Opfølgning på indhold via måling og brug af sociale medier

Udbytte

Med 'content marketing' opnår du kompetencer til at kunne;

  • forbedre det nuværende indhold på din virksomheds hjemmeside og sociale medier
  • bruge skrevet og visuelt indhold strategisk
  • planlægge indhold, implementere det og handle på det i sammenhæng med virksomhedens mål.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Content marketing’ udgør 5 ECTS-point

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Content marketing' er et valgfag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej