Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling giver dig kompetencer, der svarer til en bacheloruddannelse. Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag, 6 valgfag og en afsluttende opgave. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point.

Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Download studieordning

Tager du hele uddannelsen samlet, kan du gøre det på 2 år. Det vil betyde, du skal deltage i undervisning ca. en gang ugentligt i perioderne august-december og februar-juni. I det sidste semester af studiet skriver du afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig