Forretningsforståelse og digital strategi

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

For at organisationer og virksomheder kan konkurrere effektivt må de have en digital strategi. Hvis det er gjort rigtigt åbner det muligheder og markeder, gjort forkert koster det blot en masse ressourcer.

I faget 'forretningsforståelse og digital strategi' vil du blive udfordret på forskellen og lighederne mellem klassisk strategiudvikling og online forretningsstrategi. Vi arbejder med at udvælge metoder til analyse og processer i forhold til at danne en digital strategi. Du kommer til at arbejde konkret med virksomheders mulighedsrum og alternativer samt med at udvikle strategier på et konceptuelt plan.

Indhold

  • Innovationsmetoder
  • Strategisk analyse – herunder markedspladsanalyse og intermediaries
  • Strategiudvikling
  • E-channel strategier  - prioritering af kanaler, devices og platforme
  • Business Model Canvas

Udbytte

Med 'forretningsforståelse og digital strategi' opnår du kompetencer til at kunne:

  • udføre strategiske analyser
  • arbejde med innovation i forretningsudvikling
  • træffe informerede beslutninger om digital strategi
  • skabe helhed i en virksomheds strategi.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Forretningsforståelse og digital strategi’ udgør 5 ECTS-point