E-shop start up

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

I 'e-shop start up' arbejder vi bl.a. med principper fra lean-startup som teoretisk udgangspunkt. I faget arbejder vi også konkret med shop-builders som fx magento, wordpress/woocommerce mv.

Du går fra modulet med en konkret køreplan for opstart af en online forretning og praktiske redskaber til at implementere og få de første kunder.

'E-shop start up' er for dig, der skal til at starte noget nyt. Faget kan også være relevant for dig, der allerede arbejder i et konkret cms-system, men savner inspiration til, hvordan man kunne tænke det forfra.

Indhold

  • Lean Start-up
  • Shop-builders
  • Implementering af digital strategi
  • Fra offline til online

Udbytte

Med 'e-shop start-up' får du kompetencer til at:

  • kick-eller genstarte din webshop
  • skabe resultater og udarbejde en konkret køreplan for digital forandring
  • skabe koncepter, der når brugerne og teste din grundantagelse inden du lancerer.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’E-shop start-up’ udgør 5 ECTS-point.