E-handel - strategi og forretningsudvikling

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

I faget zoomer vi ind på e-handel, og hvordan vi kan arbejde med strategi og forretningsudvikling i den kontekst. Du lærer, hvordan traditionel strategiudvikling er forskellig fra online strategi.

Du får konkrete metoder til at analysere din forretning og praktiske redskaber til at udvikle nye koncepter. Du går fra modulet med et fornyet blik på e-commerce og de mulighedsrum, du har. Du vil praktisk kunne udvikle og argumentere for konkrete løsninger og skabe en sammenhængende strategi for din forretning

Indhold

  • Metoder til at arbejde med forretningsudvikling i en digital kontekst
  • Brug af e-commerce kanaler og hvordan du skaber et sammenhængende koncept
  • Brugen af KPI’er som et centralt input i den løbende udvikling og implementering af forretningsplanen

Udbytte

Med e-handel – strategi og forretningsudvikling opnår du kompetencer til at kunne;

  • udføre strategiske analyser
  • træffe informerede beslutninger om digital e-handelsstrategi
  • konkrete værktøjer til at udvikle en online forretning

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’E-handel – strategi og forretningsudvikling’ udgør 5 ECTS-point