Praktiske oplysninger

Diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Tid og sted

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning fra kl. 9-16. På afgangsprojektet er der ingen undervisning, men du får tilknyttet en vejleder.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej >>

Pris 

Der tilmeldes og betales pr. fag à 6.600 kr inklusiv fuld forplejning. Dertil kommer udgifter til bogindkøb. Prisen for afgangsprojektet er 15.200 kr. 

Der tages forbehold for prisændringer.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>