AR Storytelling

Et valgfag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Augmented Reality (AR) handler ikke længere kun om teknologien, det handler om at leve i den virkelige verden og skabe magiske og meningsfulde oplevelser, der er menneskecentreret. I faget ’AR Storytelling’ handler det om, hvordan AR kan berige vores daglige liv, strække vores fantasi og afsløre et udvidet mulighedsrum for skabelse af kreative løsninger. Du vil gennem forløbet inddrage din organisation og omsætte den teoretiske viden til forretningsmæssige måder at løse kommercielle og menneskelige problemstillinger.

Faget fokuserer på historiefortælling og skabelse af personaliserede oplevelser i AR, som kan ændre måden vi lever, arbejder og interagere med produkter og services. Oplevelser kan være den ultimative metode til at differentiere, skabe og tilføre værdi til et produkt, en platform eller en service. AR har styrken til at udvide menneskers kontekstuelle oplevelser og derfor potentialet til at omdanne brands, produkter og services til ubegrænsede oplevelser, der kan bidrage til at hæve deres værdi.

Du kommer til at arbejde med egen virksomhedscase og udvikle færdigheder til praksisnært at eksperimentere med udviklingen af potentielle nye personaliserede kundeoplevelser. Der udarbejdes en konkret konceptuel løsning, som indgår i eksamen.

Indhold

  • Koncept og værdiskabelse med AR
  • Personaliserede interaktive brugeroplevelser
  • Adaption og Remediering
  • AR simulerings- og lokaliseringsbaserede muligheder

Udbytte

Med 'AR Storytelling' kan du;

  • udarbejde AR storyboards til konceptpræsentation for udviklerteams
  • lave dynamiske og komplekse narrativer i AR
  • arbejde med aktive og passive interaktioner
  • anvende AR historiefortælling som et unikt medium med forretningspotentiale

Eksamen og ECTS

’AR Storytelling’ udgør 5 ECTS-point

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'AR Storytelling' er et fag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

AR Storytelling

Startdato: 15-03-2021

Opstartsgaranti

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Samlæses med fuldtidsuddannelsen