Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i sundhedspraksis

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag og få en fuld akademiuddannelse i sundhedspraksis, men du kan også følge de enkelte fag som selvstændige uddannelsesaktiviteter. Du kan tilrettelægge uddannelsen meget fleksibelt, så den passer til dine behov og din hverdag.

Som noget nyt kan du tage moduler fra Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som netbaseret uddannelse. Det betyder, at du bortset fra enkelte fremmødedage kan studere, når det passer dig, og hvor det passer dig. Du får naturligvis en studieplan, studieopgaver, feedback og vejledning on-line undervejs i forløbet.  

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Professionel praksis (10 ECTS)
Professionel praksis - netbaseret (10 ECTS)
Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet velfærd, undervisning og sundhed. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Følgende valgfag ligger inden for uddannelsen fagområde:
Sammenhængende forløb (10 ECTS)
Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS)
Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS)
Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS)

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - sundhedspraksis (10 ECTS)

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som er faglært inden for sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Du har desuden erhvervserfaring inden for den primære, regionale eller private sektor.

Sådan arbejder vi

På uddannelsen fokuserer vi på problemstillinger, som er tæt på praksis. Vi tager udgangspunkt i de ting, som sker på din arbejdsplads og på, hvordan du som akademiuddannet i sundhedspraksis kan bidrage positivt til den faglige udvikling på arbejdspladsen.

Du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser problemstillingerne fra din egen dagligdag. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler.