Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Tid og sted

Undervisning på dagholdene er kl. 8.30-15.00.

Undervisningen foregår på: 
SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200  Aarhus N

Kursus i studieteknik

Inden studiestart har du mulighed for at tage et kursus i studieteknik.

Selvstuderende

Ønsker du at tilmelde dig som selvstuderende? Så kontakt os på telefon 7228 6160 eller på mail deltid@eaaa.dk og hør nærmere.

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>