Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis administreres pr. 1. januar 2018 af VIA Efter- og videreuddannelse.

Læs mere på VIA's hjemmeside