Akademiuddannelse i sundhedspraksis

En akademiuddannelse i sundhedspraksis er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer, så du bliver mere kompetent til at løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden for social- og sundhedssektoren. Du lærer at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i det tværfaglige og sektorielle samarbejde i sundhedssektoren.

Uddannelsen i sundhedspraksis har fokus på en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område, og du får redskaber, så du kan se sammen­hænge, tænke i helheder og reflektere over din egen praksis. Du bliver i stand til at analysere og vurdere prak­sisnære problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

En oplagt videreuddannelse for dig der er social- og sundhedsassistent

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der er social- og sundhedsassistent eller har en lignende uddannelse indenfor det social og sundhedsfaglige område og som ønsker at virdereuddanne dig. 

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis udvikler og styrker du dine faglige kompetencer. Du får bl.a. udvikliet din værktøjskasse i forhold til at:

  • være mere professionel og selvstændig i din kontakt med borgere, pårørende og den offentlige administration 
  • opleve en bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen 
  • have konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen 
  • lære hvordan du skaber fornyelse inden for dit arbejdsområde 

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kvalificere dig desuden til videreuddannelse på fx diplomniveau.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig