Studietilfredshed

- akademiuddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores akademiuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2015
svar fra 60%
2016
svar fra 63%
2017
svar fra 68%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
70 76 76
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
73 78 78
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
76 82 82
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  75 82 81
Administration 82 83 86
Undervisningen 76 82 81
Underviseren 83 88 88
Fysisk miljø og udstyr 80 83 84

På en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her