Studietilfredshed

- akademiuddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores akademiuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2014
svar fra 55%
2015
svar fra 60%
2016
svar fra 63%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
74 70 76
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
75 73 78
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
80 76 82
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  78 75 82
Administration 83 82 83
Undervisningen 80 76 82
Underviseren 85 83 88
Fysisk miljø og udstyr 83 80 83

På en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her