Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem fag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS)
Erhvervsret (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point.

Du skal vælge to af følgende fire skattefaglige fag:

Skatteret (10 ECTS)
Toldret (10 ECTS)
Inddrivelsesret (10 ECTS)
Moms- og afgiftsret (10 ECTS)

Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Vi anbefaler følgende valgfag:

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Global økonomi (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - Skatter og afgifter

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning