Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Tid og sted

Undervisningen er fra kl. 9.00-15.00. Der er undervisning en dag om ugen i 10 uger. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Kursus i erhvervsøkonomi

Hvis du ikke tidligere har haft erhvervsøkonomi eller ønsker at genopfriske dine færdigheder, kan du overveje at tage det indledende fag Indledende erhvervsøkonomi med regneark.

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>