Videregående programmering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med videregående programmering er at kvalificere dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.

Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt.

Indhold

 • Objektorienterede designmønstre
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
 • Grafer og grafalgoritmer
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
 • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Dit udbytte

Med 'videregående programmering' opnår du kompetencer til at kunne:

 • specificere og konstruere algoritmer
 • anvende centrale design mønstre
 • vælge hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper
 • anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner og datastrukturer
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af designmodeller
 • anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
 • anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer
 • anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks

Eksamen og ECTS

'Videregående programmering' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Videregående programmering' giver 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående programmering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi,der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.