Videregående it-sikkerhed

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer du dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold

 • Kryptografiske principper i praksis, herunder symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Dit udbytte

Når du har taget 'videregående it-sikkerhed' kan du:

 • anvende kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • arbejde med forskellige teknikker og standardsystemer til sikring af netværk
 • løse opgaver vha. kryptografiske standardværktøjer

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'videregående it-sikkerhed' med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Videregående it-sikkerhed' giver 5 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående it-sikkerhed' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.