Videregående database

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med ’videregående database’ får du kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

 • Databasemodeller
 • Relationel model (herunder relationel algebra)
 • Mapping og mapping frameworks
 • Videregående SQL
 • Transaktionshåndtering
 • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
 • Avancerede databaseanvendelser

Dit udbytte

Når du har taget faget ’videregående database’, kan du:

 • forstå forskellige databasemodeller og deres anvendelse
 • anvende mapping og mapping frameworks
 • administrere driftsmæssige forhold i forbindelse med databasesystemer
 • designe og implementere effektive databaseløsninger – også med flere samtidige brugere
 • udvælge hensigtsmæssige databasemodeller, arkitekturer og teknologier
 • arbejde med forespørgselsafvikling
 • følge udviklingen på databaseområdet

Eksamen og ECTS-point

’Videregående database’ afsluttes med en mundtlig eksamen. 'Videregående database’ svarer til 5 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående database' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.