Tværfaglige indsatsområder

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

Med faget, 'tværfaglige indsatsområder' udvikler du dine kompetencer, så du kan varetage jobfunktioner inden for tværfaglige indsatsområder, som fx sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Indhold

  • Teori og metode der knytter sig til pleje og omsorg i relation til funktionsområdet
  • Kommunikations-, motivations- og forandringsteori og -metode
  • Teoretisk og praktisk formidling inden for funktionsområdet
  • Etiske dilemmaer i relation til indsatsområdet
  • Evaluering af egen og andres indsats.

Udbytte

Når du har taget faget, 'tværfaglige indsatsområder' kan du:

  • anvende din indsigt i og forståelse for teorier, begreber og metoder, som har betydning for pleje og omsorgssituationer i det konkrete funktionsområde
  • anvende din viden og videreudvikle dine handlekompetencer inden for fagets område
  • forstå de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til funktionsområdets lovgivning og rammer
  • vurdere og evaluere egen og andres indsats
  • formidle praksisnære problemstillinger til relevante samarbejdspartnere, borgere og pårørende

Eksamen og ECTS

'Tværfaglige indsatsområder' afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern bedømmelse på baggrund af en skriftlig opgave. 'Tværfaglige indsatsområder' giver 10 ETCS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Tværfaglige indsatsområder' er et fag på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, der er en del af fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.