Socialpædagogik og psykiatri

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

I faget 'socialpædagogik og psykiatri' sætter vi fokus på din viden om og kompetence i forhold til socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsmetoder. Faget giver dig indblik i og færdighed til at sikre kvaliteten og sikkerheden i arbejdet med borgere og samarbejdspartnere inden for det socialpædagogiske- og psykiatriske arbejdsfelt.

Du opnår færdigheder i og kompetencer til professionelt at håndtere situationer og deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde.

Indhold

  • Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere
  • Forskellige tilgange til arbejdet i feltet: Recovery, rehabilitering og empowerment
  • Socialpædagogiske indsatsformer
  • Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet inden for dette felt.

Udbytte

Når du har taget faget, 'socialpædagogik og psykiatri' kan du:

  • vurdere praksisnære problemstillinger i relation til socialpædagogisk og psykiatrisk arbejde, og kunne opstille samt vælge løsningsmuligheder der giver kvalitet for borgerne
  • formidle praksisnære problemstillinger vedrørende socialpædagogiske og psykiatriske tilgange i det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren
  • formidle løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere
  • håndtere situationer i det praksisnære socialpædagogiske og psykiatriske arbejde
  • deltage i et professionelt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejde
  • vurdere konkrete situationer med henblik på at kunne tage vare på sig selv og sikre professionel tilgang.

Eksamen og ECTS

'Socialpædagogik og psykiatri' afsluttes med en mundtlig eksamen, med intern bedømmelse, der tager udgangspunkt i en synopsis. 'Socialpædagogik og psykiatri giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Socialpædagogik og psykiatri' er et fag på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, der er en del af fagområdet for velfærd, undervisninger og sundhed. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.