Programmering af mobile enheder

Akademiuddannelse i informationsteknologi

Formålet med modulet er at introducere dig til udvikling af applikationer til mobile enheder, herunder forskelle mellem mobile applikationstyper samt de væsentlige konsekvenser teknologivalg har. Modulet kvalificerer dig til at kunne udvikle simple applikationer med integration med bagvedliggende systemer.

Indhold

  • Udvikling af applikationer til mobile enheder – dedikerede klienter og webapplikationer
  • Forbindelse mellem mobil applikation og bagvedliggende systemer
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg

Udbytte

Målet er, at du kan:

  • udvikle simple webapplikationer eller native applikationer til mobile enheder
  • forbinde en mobil applikation til en database
  • forstå forskelle på gængse applikationsprotokoller

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Programmering af mobile enheder' er et fag på akademiuddannelser i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.