Professionel praksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

'Professionel praksis' fokuserer på sundhedsvæsenets samfundsmæssige, organisatoriske og kulturelle rammer og vilkår – og på den professionelles rolle i vælfærdsarbejdet.

Indhold

  • Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår for borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, herunder fagprofession og -identitet
  • Teorier og øvelser i tværfagligt og -sektorielt samarbejde med fokus på det forpligtende arbejdsfællesskab
  • Kommunikationsteorier og -øvelser
  • Borgerens situation i social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur
  • Etiske problemstillinger i samarbejdet med borgere og kolleger
  • Kulturforståelse, herunder ikke-dansk kultur i sundhedsvæsenet.

Udbytte

Når du har taget faget, 'professionel praksis' kan du:

  • analysere og forstå samfundsmæssige og organisatoriske rammer og forandringers betydning for arbejdet inden for social – og sundhedsområdet
  • anvende din viden om organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem den professionelle og borgeren
  • anvende din forståelse for borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer og sundhedstilstande
  • handle på baggrund af din forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere som kolleger.

Eksamen og ECTS

'Professionel praksis' afsluttes med en skriftlig synopsis med efterfølgende mundtlig eksamen med intern bedømmelse. 'Professionel praksis' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Professionel praksis' er et fag på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, der er en del af fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.