Organisering

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Med faget ’organisering’ får du indsigt i, og konkrete værktøjer til, at organisere og lede mindre teams og projekter. Du får desuden forståelse for et teams sammenhæng med den øvrige organisation.

Målgruppe

'Organisering' er for medarbejdere og ledere, der arbejder med udviklings- og innovationsopgaver. Du får kompetencer til at organisere og lede afgrænsede enheder og mindre eller mellemstore udviklingsprojekter.

Indhold

  • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge
  • Organisationsstruktur
  • Individ og grupper
  • Ledelse

Dit udbytte

Når du har taget 'organisering', kan du:

  • Vurdere og opstille løsningsforslag til virksomhedens organisatoriske udvikling
  • Tage stilling til organisering og ledelse af udviklingsprojekter og daglig drift
  • Anvende ledelses- og motivationsteorier til løsning af konkrete problemer
  • Arbejde med personlig udvikling og udvikling af samspillet i grupper

Eksamen og ECTS

'Organisering' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur. Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Organisering' er et fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.