Oplevelsesledelse

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Med 'oplevelsesledelse' får du en bred introduktion til oplevelsesledelse, og du lærer at udvikle og organisere en god servicekultur i en virksomhed.

Du beskæftiger dig bl.a. med, hvordan du markedsfører de planlagte events,  og hvordan du får personalet ude i virksomheden til at bidrage effektivt til at skabe unikke kundeoplevelser.

Du lærer at arbejde strategisk med indførelse af oplevelsesbaseret forretningsudvikling samt vurdere relevante ledelsesstrategiske værktøjer i forbindelse med planlægningen af en organisationsændring i oplevelsesøkonomien.

Indhold

  • Strategiske værktøjer til indførelse af oplevelsesledelse
  • Relations ledelse – CRM og kundeorienteret ledelse
  • Nye serviceudfordringer
  • Coaching som ledelsesværktøj
  • Forskellige former for ledelse: selvledelse, innovationsledelse og forandringsledelse
  • Corporate Social Responsibility (CSR)

Dit udbytte

Når du har taget 'oplevelsesledelse' kan du: 

  • identificere elementer, der fremmer en innovativ kultur
  • anvende ledelsesværktøjer, der giver medarbejderen oplevelser og dermed også er med til at skabe en unik relation til medarbejderen/kunden
  • få frontpersonale til at skabe unikke oplevelser
  • anvende relevante teorier med henblik på at skabe unikke relationer til såvel kunder, kolleger og medarbejdere

Eksamen og ECTS

'Oplevelsesledelse afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt. Der er ekstern censur. Faget giver til 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Oplevelsesledelse' er et fag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.