Offshore produktion og teknologi

Akademiuddannelsen i automation og drift

Få teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding. 

I faget 'offshore produktion og teknologi' arbejder du olie- og gasudvindingsteknikker, olie- og gasdistribution, raffinering og lagring. Du får indsigt i platformstypers tekniske og driftsmæssige virke og i arbejdsorganiseringen og sikkerheden på platforme.

Indhold

  • Organisering og sikkerhed inden for offshore olie- og gasplatforme
  • Olie- og gasdistribution, raffinering og lagring
  • Olie- og gasudvindingsteknikker
  • Forståelse for den termodynamiske del af behandlingsprocessen

Dit udbytte

Når du har taget 'Offshore produktion og teknologi' kan du: 

  • vurdere procestekniske anlægs driftstilstand
  • vurdere styringer og reguleringer af petrotekniske/procestekniske anlæg 
  • optimere anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige

Eksamen og ECTS

Faget 'offshore produktion og teknologi' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, der er ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Offshore produktion og teknologi' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, der er del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.