Netværk og operativsystemer

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget bliver du kvalificeret til at bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af it-systemer i et client/servermiljø med enkelte eller flere brugere. Du får desuden et grundlæggende kendskab til forskellige teknologiske aspekter. 

Det er en forudsætning for at tage faget, at have et grundlæggende programmeringskendskab, fx fra faget 'Grundlæggende programmering'.

Indhold

  • Client/servermodellen
  • Netværksprotokoller
  • Applikationsprotokoller
  • Netværksprogrammering
  • Opbygning af moderne operativsystemer
  • Samspil mellem programmeringssprog og operativsystem
  • Den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser
  • Flerbrugerproblematikker
  • Fundamentale netværksbegreber
  • Standardkomponenter til sikker kommunikation.

Eksamen og ECTS

'Netværk og operativsystemer' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Ekstern bedømmelse efter 7 trins skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Netværk og operativsystemer' er et  fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.