Modellering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med ’modellering’ får du forståelse for modellerings rolle i softwareudvikling. Du bliver i stand til at udarbejde simple begrebsmæssige modeller, som kan anvendes til både programmering og i forbindelse med databaser.

Udbytte

Med 'modellering' du forståelse for betydningen af modellering i forbindelse med systemudvikling.

Du får kendskab til begrebsmæssige modeller for brugsmønstre og krav, og du lærer at anvende modellerne i praksis. Du får praktisk anvendelige værktøjer, så du bliver den medarbejder, som kan kvalitetssikre databaser og programmer.

Indhold

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model
  • Software og databaseudvikling 

Eksamen og ECTS

'Modellering' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Modellering' giver til 5 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Modellering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.