Maskinteknologi, offshore

Akademiuddannelsen i automation og drift

Lær at optimere offshore-maskinanlæg med faget 'maskinteknologi, offshore'.

Her lærer du at arbejde med pumpeteknik, køleteknik, kedel og dampturbiner samt gasteknik. Du får indsigt i grunddiscipliner og gældende standarder for maskintekniske anlæg indenfor offshore, olie og gas. 

Indhold

  • Grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg
  • Optimering og udvikling af maskintekniske anlæg
  • Maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art
  • Gældende standarder og normer
  • Komponenters anvendelse og funktion inden for det maskintekniske område
  • Maskinteknologi primært i emnerne pumpeteknik, køleteknik, kedel og dampturbiner samt indenfor gasteknik

Dit udbytte

Når du har taget 'maskinteknologi, offshore' kan du: 

  • planlægge og forstå den tekniske virkemåde på tekniske anlæg, så de fungerer driftssikkert og optimalt
  • vurderer et maskinanlæg og anvende teknikker til praktisk udførelse
  • vurderer et maskinteknisk anlæg med henblik på energioptimering
  • opstille løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg indenfor offshore, olie og gas

Eksamen og ECTS

Faget 'maskinteknologi, offshore' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, derer ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Maskinteknologi, offshore' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.