Infrastrukturarkitektur

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med infrastrukturarkitektur bliver du kvalificere til at kunne arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer. Du bliver i stand til, til situationsbestemt, at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre centrale elementer i et datacenter design ved inddragelse af centralt anvendte driftsmodeller.

Indhold

 • Drift- / datacenter organisation
 • Designmodeller – typiske arkitektur modeller
  • Standard arkitektur
  • Virtualisering
  • Servicemodeller
 • Proces modeller
  • Igangsætningsmodeller (Deployment)
  • Administration af ændringer i systemer (Governance)
  • Pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA)
 • Driftsmodeller
 • Driftssikkerheds modeller
 • De centrale økonomiske afregningsmodeller

Udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • forstå motiverne bag forskellige datacenter organisationsformer
 • forstå mindst to aktuelle standard arkitekturer
 • forstå relevansen standarder indenfor driftscenter arkitektur
 • anvende mindst to centralt anvendte afregningsmodeller
 • relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller
 • organisere og styre mindre arkitektur-projekter
 • anvende standardmetoder til systematisk afdækning risici
 • indgå som kompetent deltager i et infrastrukturudviklingsprojekt. 

Eksamen og ECTS-Point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Infrastrukturarkitektur' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.