Grundlæggende systemudvikling

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Modulets formål er at kvalificere dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Modulet kvalificerer til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker.

Indhold

 • Systemudviklingsmetode
 • Projektplanlægning
 • Kvalitetssikring
 • Systemudviklingsprojekt

Udbytte

Målet er, at du kan

 • anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode
 • anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen
 • organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter
 • udforme en projektplan ved anvendelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode
 • anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb
 • sikre kvaliteten af produkt
 • indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende systemudvikling' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.