Grundlæggende programmering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog. Modulet skal kvalificere den studerende til at anvende relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog. Modulet skal endvidere kvalificere den studerende til at kunne anvende et til programmeringssproget knyttet udviklingsmiljø og centrale dele af de til sproget knyttede biblioteker.

Faget svarer til akademifaget 'softwarekonstruktion'.

Indhold

 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende objektorienteret programmering
 • Simple algoritmeskabeloner
 • Simple designmønstre
 • Collections
 • Simpel grænsefladeprogrammering
 • Udviklingsmiljø
 • Test.

Dit udbytte

Målet er, at du får viden om:

 • grundlæggende principper og teknikker for programmering i moderne et programmeringssprog
 • abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog
 • grundlæggende algoritmemønstre
 • simple designmønstre
 • betydningen af modellering i forbindelse med softwareudvikling
 • kriterier for programkvalitet
 • testteknikker.

Målet er, at du kan anvende:

 • fundamentale algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker
 • simple designmønstre
 • abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
 • det valgte programmeringssprog til realisering af simple designmodeller
 • udvalgte programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
 • det valgte programmeringssprog og tilknyttede programbiblioteker til realisering af simple brugergrænseflader
 • et udviklingsmiljø knyttet til det valgte programmeringssprog
 • midler og værktøjer i simple sammenhænge til opnåelse af kvalitetsprogrammer

Målet er, at du:

 • kan indgå som deltager i softwareudviklingsprojekter
 • har erhvervet de fornødne programmeringskvalifikationer til at tilegne sig kvalifikationer bredt inden for it-udvikling.

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende programmering' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen.

'Grundlæggende programmering' giver 10 ECTS-point.

Anbefalinger

Vi anbefaler, at du har kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk svarende til niveau C.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende programmering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.