Grundlæggende it-sikkerhed

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget får du viden om begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Du bliver kvalificeret til et arbejde professionelt med og indgå aktivt i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Indhold

  • It-sikkerhed – herunder mål, trusler og mekanismer
  • Håndtering af it-sikkerhed i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • identificere almindelige it-sikkerhedsmål, -trusler og -mekanismer i praksis
  • iværksætte holdbare løsninger på identificerede it-sikkerhedstrusler
  • opstille scenarier for konkrete trusler mod it-sikkerheden i en given situation
  • udarbejde strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed
  • deltage i den organisatoriske planlægning af en it-funktion

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en 48-timers intern skriftlig prøve, som tager udgangspunkt i en case. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende it-sikkerhed' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.