Grundlæggende databaser

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Modulets formål er at give dig færdigheder i anvendelse af et centralt anvendt data-basesystem.

Indhold

  • Relationel model
  • Tabeldesign
  • Normalisering, kvalitetssikring
  • Databaseprogrammering og SQL

Udbytte

Målet er, at du kan

  • kvalitetssikre et databasedesign før implementering
  • realisere modeller i et centralt anvendt databasesystem
  • anvende et centralt anvendte databasesystems datadefinitionssprog og datamanipu-lationssprog
  • realisere relevante sikkerhedsaspekter i databaser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende databaser' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.