Global kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

’Global kommunikation’ kvalificerer dig til at arbejde med virksomhedens kommunikationsopgaver i en global og interkulturel kontekst. Du lærer at udarbejde professionelle kommunikative løsninger, som tager udgangspunkt i den enkelte opgave og den kulturelle situation. Faget er et godt afsæt for dig, som gerne vil blive bedre til at samarbejde på tværs af kulturer.

Indhold

 • Kommunikationsformer og -strategier
 • Kulturanalyse
 • Det engelske sprog i forretningsmæssige sammenhænge - i forskellige kulturelle kontekster
 • Kommunikationsopgaven i praksis.

Dit udbytte

Med faget får du:

 • værktøjer, så du kan kommunikere professionelt på tværs af kulturer
 • forståelse for kulturens betydning i forretningsmæssig sammenhæng
 • viden om kulturelle hensyn, når du skriver og taler på engelsk
 • kendskab til kulturforskelle og interkulturel kommunikation
 • viden om kulturelle værdier, kulturel identitet og kulturel adfærd samt kultur som konkurrenceparameter
 • viden om kulturens betydning i forretningsmæssig og kommunikativ sammenhæng
 • kendskab til forskellige kommunikationsprodukter og – former
 • forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.

Når du har taget faget kan du:

 • analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne i en kulturel og global kontekst
 • anvende relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer
 • deltage professionelt og konstruktivt i interkulturel kommunikation og forretningsmæssige sammenhænge
 • analysere og anvende engelsk (skriftligt og mundtligt) under hensynstagen til forskellige kulturelle kontekster og målrettet den enkelte opgave og dens modtagere
 • reflektere over egen personlig kommunikation i forskellige kulturelle sammenhænge
 • reflektere over kulturforskelle og interkulturel kommunikation
 • udarbejde og præsentere kommunikationsprodukter på engelsk
 • deltage i interkulturelt samarbejde på engelsk.

Eksamen og ECTS

'Global kommunikation' afsluttes med en mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse og med intern censur. Prøven tager udgangspunkt i godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver, der er afleveret under forløbet. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

'Global kommunikation' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Global kommunikation' er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.