El-teknologi og integrerede automatiske enheder

Akademiuddannelsen i automation og drift

Få styr på begreber, teorier og metoder inden for procesautomation. 

I faget 'el-teknologi og integrerede automatiske enheder' arbejder du med el-teknisk systemdesign. Du får indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. 

Indhold

  • Teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor procesautomation
  • Kendskab til følere og sensorer

Udbytte 

Med 'el-teknologi og integrerede automatiske enheder' får du kompetencer til at: 

  • anvende tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at udvikle, dimensionere, programmere og konfigurere styringer inden for proces- og  automationsområdet
  • programmere operatørinterface
  • konfigurere industriel kommunikation

Eksamen og ECTS

'El-teknologi og integrerede automatiske enheder' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et portfolio. Der er ekstern censur og der er bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'El-teknologi og integrerede automatiske enheder' er et fag på akademiuddannelsen i automation og drift, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C