Brugervenlighed og grafisk design

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med 'brugervenlighed og grafik design' bliver kvalificeret til at designe interaktive brugergrænseflader, der giver succesfulde brugeroplevelser.

Du bliver introduceret til de væsentlige elementer, som skaber en succesfuld brugeroplevelse, bl.a. informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Endvidere bliver du introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og perceptionspsykologi, analysemetoder til navigationsformer og aktuelle æstetiske stilarter. 

Indhold

  • Informationsarkitektur
  • Grafisk design relateret til brugeroplevelser
  • Design stilarter
  • Brugertest
  • Formgivning og æstetik
  • Introduktion til farvelære. 

Dit udbytte

Med 'brugervenlighed og grafisk design' opnår du kompetencer til at:

  • forholde dig til et givent design med henblik på forbedringer af samme, jf. principper inden for brugervenlighed og grafisk design
  • forholde dig til en informationsarkitektur og omsætte denne til brugervenligt grafisk design
  • forestå brugerundersøgelser, samt kunne dokumentere effekten af disse
  • anvende gængse designprincipper for interaktivt design. 

Eksamen og ECTS

'Brugervenlighed og grafisk design' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins skalaen.

'Brugervenlighed og grafisk design' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Brugervenlighed og grafisk design' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.