Afsætningsstrategi

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

'Afsætningsstrategi' er for dig, der vil have viden og værktøjer, så du kan analysere og arbejde strategisk med virksomhedens salg og markedsføring.

Du får kompetencer og forståelse for grundlæggende afsætningsmæssige forhold, begreber, modeller og værktøjer, så du i praksis kan bidrage til at analysere og løse virksomhedens nationale og internationale strategiske salgs- og markedsføringsopgaver.

Indhold

 • Virksomhedens planlægningsniveauer og mål
 • Forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kundernes behov
 • Virksomhedens interne og eksterne forhold
 • Virksomhedens strategiske situation
 • Grundlæggende regnskabsforståelse
 • Konkurrenceret

Dit udbytte

’Afsætningsstrategi', er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • forstå centrale strategi- og markedsføringsbegreber
 • udvikle virksomhedens forretnings- og vækststrategier
 • vurdere virksomhedens interne styrker og svagheder, herunder ressourcer, kompetencer, værdiskabelse, produktportefølje og den økonomiske situation
 • vurdere muligheder og trusler i virksomhedens omverden, herunder brancheforhold, konkurrencesituation, relevante juridiske forhold og virksomhedens interessenter
 • opstille og udvælge strategier for virksomhedens forretningsmodel, så den bidrager til vækst og fremtidig konkurrenceevne
 • vurdere både virksomhedens og potentielle samarbejdspartneres økonomiske situation ud fra en grundlæggende regnskabsforståelse

Eksamen og ECTS-point

'Afsætningsstrategi' afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Deltagelse i eksamen forudsætter, at du under forløbet har udarbejdet en individuel skriftlig opgave, som er blevet godkendt. Faget giver til 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Afsætningsstrategi' er et fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.